digitalni del

Blokovna shema digitalnega dela:

blok

Mikrokrmilnik:

Glavni del digitalnega dela je mikrokrmilnik ATmega8. Mikrokrmilnik je povezan z AD pretvornikom in z bluetooth modulom. Mikrokrmilnik skrbi za pravilno delovanje AD pretvornika. Generira ura za AD pretvornik ter bere podatke iz njega. V poglavju o analognem delu se vidi, da je mejna frekvenca filtra 170Hz. Iz tega sledi, da je dovolj, če signal vzorčimo z dvojno frekvenco, to je 340Hz. Ker je AD pretvornik precej hitrejši, smo se odločili, da bomo vzorce ki jih dobimo, povprečili. Program je narejen tako, da prebere 10 vrednosti in izračuna njihovo povprečje. Vzorec se nato vsakih 2.9 ms pošlje preko bluetooth komunikacije. Na analogni vhod mikrokrmilnika je preko delilnika napetosti priključena baterija. Z internim AD pretvornikom lahko tako preberemo vrednost baterijske napetosti in jo pošljemo nadzornemu programu na PC-ju ali mobilni napravi. Program za mikrokrmilnik je napisan v programskem jeziku C, v orodju CodeVision.

AD pretvornik:

Uporabili smo 8 bitni AD pretvornik proizvajalca Texas instruments TLC0831. TLC0831 je AD pretvornik, ki ima en diferenčni vhod in vhod za zunanjo referenčno napetost. Digitalna vrednost je premosorazmerna razliki napetosti na vhodu. Razlika napetosti na vhodu se lahko giblje od 0 V do Uref. Referenčno napetost dobimo v našem primeru iz analognega dela vezja in je 2.5V. Negativni vhod AD pretvornika je preko napetostnega delilinika postavljen na 1.76V. Iz tega sledi, da se signal na pozitivnem vhodu giblje od 1.76V do 4.26V.

Blokovna shema AD pretvornika:

bg

Komunikacija med EKG-jem in nadzornim programom:

EKG razume tri ukaze: '1', '0' in 'B'. Če EKG prejme ukaz '1', začne nadzornem programu pošiljat vzorce. Vzorec pošlje na vsakih 2.9ms. Če EKG prejme ukaz '0', pol se pošiljanje vzorcev preneha. Kadar prejme ukaz 'B', vrnes status baterije.

Nadzorni program na PC:

Nadzorni program na PC-ju je napisan v programskem jeziku C#. Omogoča nam zajemanje EKG signala in meritev pulza. Program bere podatke, ki jih dobi preko serijskega porta. Podatke bere v medpomnilnik. Iz podatkov izračuna povprečje, ki mu kasneje omogoča, da signal nariše v sredino. Spodnja slika prikazuje vmesnik programa. Dodana je tudi možnost merjenja srčnega utripa.

Izvorna koda programa za PC (ZIP)

Izvorna koda za mikrokrmilnik (ZIP)

Tiskano vezje v protel formatu (ZIP)

 

 

Predstavitev projekta MOBILNI EKG pri predmetu Vmesniki in petvorniki

Nosilec predmeta: doc. dr. Mitja Solar

Asistent: doc. dr. Iztok Kramberger