ZGODOVina ekg

Elektrokardiografija je ena izmed najstarejših kliničnih metod, ki jih pozna medicina. Sam razvoj elektrokardiografije je močno povezan z odkritji na področju naravoslovnih ved kot so, medicina, fizika ter elektrotehnika. Začetki elektrokardiografije segajo v 17. in 18. stoletje. Leta 1792 je znanstvenik in anatom Luigi Galvani odkril da električno vzbujanje srca pri živalih, povzroči krčenje srčne mišice. O pravem začetku elektrokardiografije lahko govorimo šele v 19. stoletju, ko so naredili prve občutljive merilne instrumente, ki so lahko zaznali šibke električne signale na površini kože. Šele v začetku 20. stoletja pa so prvič zabeležili uradno elektrokardiogram, ter razvili metodo ki je še dan danes v redni uporabi v medicinske namene. Eden najzaslužnejžih za razvoj EKG-ja je zdravnik Willem Einthowen, ki je leta 1924 prejel Nobelovo nagrado na področju medicine.

ECG

 

merjenje EKG signala

Preko elektrod, ki jih pritrdimo na kožo telesa, izmerimo EKG signal in ga izpišemo na namenski papir. Tako dobimo dvodimenzionalni standardizirani zapis signala. Oblika papirja in grafa je standardizirana zato, da ustrezni strokovnjaki takoj opazijo določene anomalije signala. Krivulja se riše na milimetrski papir, da se lažje opravijo merjenja. Hitrost papirja pri izrisovanju grafa je 25 mm/s. 1 cm višine grafa ustreza napetosti 1mV

rsd Zgornja slika prikazuje tipičen EKG zapis za standardno priključitev elektrod na levo in desno roko ter na levo nogo. V tem zapisu je 5 različnih točk, ki jih zaporedoma označimo s P, Q, R, S in T. Vsak del oz. interval pri tem diagramu predstavlja točno določeno aktivnost srčne mišice in sicer: P val predstavlja depolarizacijo atrijev, QRS sestav predstavlja depolarizacijo ventriklov in T val predstavlja repolarizacijo ventriklov. EKG zapis ima določene značilnosti, ki so pri vseh zdravih ljudeh bolj ali manj podobne. P val, ki predstavlja depolarizacijo atrijev, traja do 0,10 s, ter doseže napetost do 0,1 mV. Interval P-Q predstavlja čas atrioventrikularnega prevoda, ki traja 0,12 s do 0,20 s. QRS kompleks, ki predstavlja depolarizacijo ventriklov, traja od 0,10 s do 0,11 s in se pojavi 0,1 s do 0,2 s po valu P. Začetek sistole ventriklov poteka od R naprej. T val, ki predstavlja repolarizacijo ventriklov, pa je najlabilnejši del elektrokardiograma, na katerega deluje več patoloških in fiziološkoh vplivov, kot so različne bolezni, srčne napake... Interval Q-T se meri od začetka Q vrha do konca T vala. Vendar si moramo zapomniti to, da tudi določene drugačnosti v EKG zapisu še ne pomenijo, da srce deluje nepravilno.

repol

 

 

Predstavitev projekta MOBILNI EKG pri predmetu Vmesniki in petvorniki

Nosilec predmeta: doc. dr. Mitja Solar

Asistent: doc. dr. Iztok Kramberger